Gjallarhorn Tidsskrift for Amatørgenealoger

 

 

Velkommen til Gjallarhorn på nett. Tidsskrift for amatørgenealoger i alle aldere. Dette er den offisielle hjemmesiden til bladet Gjallarhorn. Bladet blir gitt ut av Vestfold Slekthistorielag(VSHL) og Buskerud Slektshistorielag(BSHL)
På disse siden vil dere finne artikler, nyheter, informasjon, blader som har kommet ut, med mulighet å bestille blader. For de som ønsker å bli medlem og mota bladet er det også mulighet for dette. Blir utgitt av VSHL & BSHL som ansvarlig redaksjon.Håper dere finner siden nyttige.


Welcome to Gjallarhorn online. Journal of amatørgenealoger of all ages. This is the official website of the magazine Gjallarhorn. The magazine is published by Vestfold Slektshistorielag (VSHL) and Buskerud Slektshistorielag (BSHL)
On these page you will find articles, news, information, magazines that have come out, with the option to order magazines. For those who wish to become a member and receive free magazine there is also the possibility of this. Available by VSHL & BSHL responsible redaksjon.Håper you find the page useful.


 

Gjallarhorn Utgitt av
               

1988-1997    Slekthistorielaget Vestfold & Buskerud
1997-             Vestfold Slekthistorielaget & Buskerud Slekthistorielag

Ansvarlig Redaktør/Layout:
               Egil Theie          
               Skavlisletta 97                       
               3189 Horten                 
               M.Tlf 982 62 514               
                egil@theie.net                   
OSB !
Vurderinger som framkommer i signerte artikler er ikke nødvendigvis sammenfallende med redaksjonens synspunkter
 
Copyright protected By Gjallarhorn Vestfold and Buskerud Slektshistorielag

Andre opplysninger

Faste bidragsytere
                Kristian Hunskaar
                Torbjørn Steen Karlsen
                Odd Arne Helleberg
                Are S. Gustavsen

Opplag
                670 Eksemplarer

Trykk
                Pica Print Service

Distribusjon
                Posten Norge BA

Ansvarlig webside-redaktør

Hjemmeside
                http://www.gjallarhorn-blad.com
Ansvarlig webside-redaktør:
                Svein Åge Mathisen
                N-3182 Horten
                Tlf +47-9900 5017    
                Mail Gjallarhorn

 

Bestillings informasjon

Bestillinger av Gjallarhorn kan gjøres  på  mail til vshl@online.no eller pr. brev til: 
Vestfold Slektshistorielag Åshaugveien 170 3157 Barkåker Norge
*  Ett tillegg tilkommer a' 30.- til 75,- i porto og ekspiderings gebyr. 
** Alle heftene koster normalt kr.60,- pr.stk. Hvis annet merket med **  

 


 

Gjallarhorn
Utgitt av 1988-1997 Slekthistorielaget Vestfold & Buskerud. 1997 -Vestfold Slekthistorielaget & Buskerud Slekthistorielag.Ansvarlig Redaktør/Layout: Egil Theie Skavlisletta 97 3189 Horten M.Tlf 982 62 514 egil@theie.net.OSB ! Vurderinger som framkommer i signerte artikler er ikke nødvendigvis sammenfallende med redaksjonens synspunkter
Copyright protected By Gjallarhorn Vestfold and Buskerud Slektshistorielag

 

Vestfoldslektshistorielag  Buskerudslektshistorielag
(c) Mathisen